1750 d

MSP7

6,5" კონსური ვუფერითა და 1" ხმის რეპროდუქტორით

1425 d

HS8 S

8" სტუდიური საბვუფერი

1125 d

HS8

სტუდიური მონიტორი HS8, რვა ინჩიანი კონუსური ვუფერითა და ერთინჩიანი ხმის გადამცემით

825 d

HS5

2-ხაზოვანი ბას-რეფლექსური სტუდიური მონიტორი 5" კონუსური ვუფერითა და 1"  ხმის რეპროდუქტორით

1125 d

MSP5

5" ვუფერითა და 1" ხმის რეპროდუქტორით

1000 d

HS7

ორ-ზოლიანი აქტიური სტუდიური მონიტორი , 6,5" ვუფერითა და 1" ხმის რეპროდუქტორით