მუნდშტუკზე დასაკრავი M

 მუნდშტუკზე დასაკრავი  M 

M 0.3mm

სტანდარტული სისქე

პარტნიორები