მუნდშტუკზე დასაკრავი Soft M

 მუნდშტუკზე დასაკრავი Soft M 

Soft M 0.5mm
სტანდარტული სისქე

პარტნიორები