530 d

PSR-E263

61 კლავიშით 385 ბუნებრივი ბგერის მიღების შესაძლებლობას გვაძლევს YAMAHA-ს სინთეზატორის ეს მოდელი

2080 d

PSR-S670

ფუნქციონალურად დატვირთული კლავიში, უფრო მეტი შესაძლებლობებისთვის

3640 d

PSR-S775

უნივერსალური სამუშაო სადგური ე.წ " ვორკსტეიშენი" თქვენი იმპოვიზაციული ნიჭის უკეთ გამოსავლენად 

PSR-S970

 PSR-S- სერიის თვალსაჩინო წარმომადგენელი  

735 d

PSR-E363

დამწყები მუსიკოსების საუკეთესო არჩევანი


1100 d

PSR-E463

ბავშვობაში თუ გიოცნებიათ შექმნათ თქვენი საკუთარი მელოდია , არასდროს არის გვიან