515 d

MG06

6 არხიანი აუდიო მიქშერი

670 d

MG06X

უახლესი, 6 არხიანი მიქშერი ეფექტებით Yamaha MG06X

1110 d

MG10 XU

10 არხიანი მიქშერი ეფექტებითა და ლიცენზირებული ქიუბეის პროგრამით

MG12

12 არხიანი აუდიო მიქშერი

2300 d

MG16 XU

16 არხიანი აუდიო მიქშერი, ეფექტებითა და ლიზენზირებული "ქიუბეის" პროგრამით

MGP24X

24 არხიანი მიქშერი YAMAHA MGP24X

933 d

MG10

10 არხიანი აუდიო მიქშერი

1459 d

MG12 XU

12 არხიანი მიქშერი ეფექტებით და ლიცენზირებული ქიუბეის პროგრამით

4930 d

MGP16X

16 არხიანი მიქშერი YAMAHA MGP16X


MGP32X

32 არხიანი მიქშერი YAMAHA MGP32X


1973 d

MG16

16 არხიანი აუდიო მიქშერი

პარტნიორები