სერვის ცენტრი

მაღაზიასთან არსებულ სერვის-ცენტრში შესაძლებელია ისარგებლოთ როგორც საგარანტიო ასევე არასაგარანტიო სერვისით